Saturday, March 31, 2007

Kadazan-Dusun Sabah, Dusun Witu Kalimantan dan Malagasy Madagascar

Saya tertarik dengan asal usul suku-suku asli Borneo atau Kalimantan dan telah membuat kajian Internet mengenai kaitan suku-suku di bawah klasifikasi Austronesian Malayo Polynesian.

Secara khususnya saya tertarik dengan suku Dusun Witu dan Dayak Ma'nyan dari Barito Kalimantan di mana beberapa contoh bahasa menunjukkan persamaan dengan bahasa suku Dusun atau Kadazan di negeri Sabah. Di Kalimantan terdapat 25,000 orang bertutur dialek Dusun Witu tetapi di negeri Sabah terdapat lebih kurang 600,000 orang yang bertutur dalam dialek Dusun atau Kadazan. Saya juga tertarik membaca bahawa bahasa Malagasy di Madagascar mempunyai kaitan rapat dengan bahasa Ma'nyan dari Barito Kalimantan. Beberapa perkataan bahasa Ma'nyan dan Malagasy mempunyai persamaan atau kaitan rapat dengan bahasa suku Dusun Sabah.

Bahasa Malagasy adalah merupakan bahasa asli Austronesian Malayo Polynesian yang tidak tercemar dengan bahasa-bahasa asing seperti sanskrit, arab, portuguese, china, dan lain-lain sama seperti bahasa suku-suku Dayak Dusun Kalimantan dan Sabah.

Oleh kerana bahasa Malagasy tidak mempunyai banyak bahasa sanskrit, seperti bahasa Melayu masa kini, kita boleh mengatakan bahawa migrasi manusia dari Borneo menyeberang lautan Hindi telah berlaku sebelum penjajahan India terhadap kepulauan Nusantara. Siapakah orang-orang ini di Madagascar yang hari ini mempunyai bahasa berkaitan rapat dengan suku Dayak Ma'nyak dan Dusun Witu?

Kajian genetik atau DNA telah membuktikan kaitan rapat di antara penduduk Madagascar dengan penduduk Borneo.

Kini terdapat bukti-bukti bahawa terdapat kesan-kesan pengaruh Austronesian di benua Africa. Ada ahli sejarah tertentu mengatakan tamadun Zimbabwe dimulakan oleh suku Austronesian (kini dipertikaikan).

Saya berminat untuk mengkaji persamaan suku Dayak Dusun Kalimantan dengan Dusun Sabah, dan seterusnya kaitan dengan Malagasy.

Bolehkah sesiapa dari suku Dayak Dusun Witu, Dusun Malang dan Dayak Ma'nyan Kalimantan berhubung dengan saya untuk sama-sama membuat kajian mengenai kemungkinan kaitan persaudaraan baik dari segi bahasa dan leluhur.

Kepada sesiapa yang membaca blog ini, saya ingin menjemput anda untuk membuat komen untuk berkongasi pengetahuan, pengalaman atau pendapat untuk kebaikan bersama. Terima kasih.


I can be contacted on the following:

Saya boleh dihubungi di henrynus@gmail.com


Lampiran

MENGENAI DUSUN WITU DAN LAIN-LAIN

http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=SKPB,SKPB:2006-42,SKPB:en&q=Dusun+Witu

http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=duw

http://www.language-museum.com/d/dusun-witu.php
http://search.atomz.com/search/?sp-q=dusun+witu&sp-a=sp1002ea9b&sp-p=all&sp-f=ISO-8859-1
http://www.everytongue.com/
http://campus.udayton.edu/mary/resources/Hail%20Mary4.htm
http://www.christusrex.org/www3/ethno/MalQ.html
http://dlxs.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea;idno=seaA06;view=image;seq=24
http://epress.anu.edu.au/austronesians/austronesians/mobile_devices/index.html

MENGENAI BUKU "PHANTOM VOYAGERS"

http://www.phantomvoyagers.com/ (book)

http://yementimes.com/article.shtml?i=894&p=report&a=1 (book Review)

http://www.citeulike.org/article/355206 (order book)

http://www.scholars.nus.edu.sg/landow/post/zimbabwe/art/greatzim/dickread1.html (article)

ARTIKEL LAIN-LAIN

http://epress.anu.edu.au/austronesians/austronesians/mobile_devices/ch04s02.html (Barito People and Madagascar)

http://www.petra.ac.id/eastern/cent_kal/pop.htm

1 comment:

Huguansiou Luguansiou said...

Teruskan kajian Tn. Saya Rungus dari Pitas Sabah sedia bekerjasama dgn Tuan jika perlu